Umm el Jimal - Jordanien

I mars besökte jag en arkeologisk plats som heter Umm El Jimal och den ligger en mil från den Syriska gränsen i Jordanien. Byggnaderna från antiken är byggde av en stenart som heter basalt och som har uppstått efter vulkanutbrott. Unesco stöttar idag kvinnor i området genom ett kooperativ där kvinnor lär sig att producera olika produkter i basalt som de sedan säljer t ex mortel, smycken. Jag deltog i en worksop . Det var hårt och krävde mycket kraft - ett tufft hantverk för kvinnor. Kvinnorna satt på mattor och jobbade och hade inga skyddsglasögon vilket inte kändes som en bra arbetsmiljö.

 

 
 

 

 

Antiken Arkeologiska fynd Basalt Jordanien Kvinnokooperativ Syrien Umm el Jimal Unesco
0 kommentarer